รีวิวบ้าน

บ้านดีมีดาวน์

บ้านดีมีดาวน์ ที่ตอบโจทย์ผู้กำลังมองหา ที่อยู่อาศัย

บ้านดีมีดาวน์
บ้านดีมีดาวน์ เป็นโครงการช่วยลดภาระ ผู้ที่กำลัง มองหา ที่อยู่อาศัยโดยไม่ต้อง ใช้เงินก้อนโต

บ้านดีมีดาวน์ เป็นโครงการ ช่วยลดภาระ ผู้ที่กำลัง มองหา ที่อยู่อาศัยโดยไม่ต้อง ใช้เงินก้อนโต ที่เก็บไว้ มาใช้ ยังสามารถ ลดการใช้เงินได้อย่าง มีประสิทธภาพ ยังมีเงินเหลือเก็บไว้ในยาม ฉุกเฉินได้ การที่ มีเงินทุนสำลอง เก็บไว้นั้น เป็นสิ่งสำคัญ อย่างยิ่งในยุคปัจจุบันทางโครงการจึงเห็นความสำคัญ ตรงนี้มาก

เคยไหม การที่ไม่มีเงินเก็บ ยามฉุกเฺฉิน เวลามี เหตุการณ์ บางอย่างเกิด ขึ้นกับชีวิต แล้ว ก่าวจะหาเงินได้ ต้องใช้เวลา ข้อนค้างนาน โครงการบ้านดีมีดาวน์ จึงอยากช่วยลดภาระ ของท่านที่มองหา ที่อยู่อาศัย ที่ดี ให้กับชีวิต ที่เป็นการ ลงทุน ที่สุดคุ้ม

เป็นโอกาส ที่ดี ที่ท่าน จะได้ จับจ้อง บ้านดีๆไว้ เป็นที่ อยู่อาศัย ในยาม แก่เฒ่า และเป็นที่ พักอาศัย ที่ที่เรา อยู่แล้ว มีความสุข ที่สุด เพราะการ มีบ้านดีๆไว้ สักหลัง คือ การลงทุน ให้ชีวิต ที่อยู่แล้ว มีความสุข อบอุ่น และ ไร้กังวล

คุณลักษณะของบ้านดีมีดาวน์ ที่ดี

บ้านดีมีดาวน์ ที่ดีควร จะมี ลัษณะอย่างไร? คำถามนี้ สำหรับบางคน อาจจะตอบ ได้อย่าง รวดเร็ว โดยแทบ ไม่ต้องคิด เลยว่าบ้าน ที่ดีควรจะ เป็น บ้าน ที่มี ขนาดใหญ่โต ออกแบบไว้ อย่างหรูหรา และมี ราคาแพง อันที่จริง คำตอบเช่นนี้ ก็คงมีส่วน ถูกอยู่บ้าง สำหรับบางมุมมอง หรือสำหรับ บางคน

แต่คง ไม่ถูกต้อง เสมอไป สำหรับทุกๆ คน เพราะบ้านหลังใหญ่ ก็ย่อม จะมีปัญหา ด้านการ ดูแลรักษา เป็นธรรมดา บ้านที่ หรูหรา
เกินไป อาจจะไม่ตรง กับรสนิยม ของบางคน ซ้ำร้าย ยังอาจ เป็นเครื่อง ล่อตาล่อใจ บรรดาโจรขโมย ได้เป็นอย่างดี ส่วนบ้าน ที่มีราคาแพง ก็อาจจะเกิด จากผู้ขาย หรือผู้รับเหมา ต้องการ กำไรสูงๆ มากกว่า การที่จะได้ บ้านดีสมราคา ก็เป็นไปได้ เช่นกัน ถ้าเช่นนั้นแล้วบ้านที่ดี ควรจะ เป็นอย่างไร

บ้านแบบไหน จึงจะเรียก ได้ว่าเป็นบ้าน ที่ดี สำหรับทุก ๆ คนโดยไม่ขึ้น กับการ เปลี่ยนแปลง ของยุคสมัย เรามาลอง พิจารณาถึงคุณลักษณะ ของบ้าน ที่คิดว่า น่าจะเป็น บ้านที่ดี สำหรับทุกๆ คนแล้วลองถามตนเองดูว่า เห็นด้วยกับสิ่ง เหล่านี้หรือไม่

  บ้านที่ดีจะต้องประกอบด้วยคุณลักษณะพื้นฐานอย่างน้อย 4 ประการ ดังต่อไปนี้

  1. มีความ สวยงาม เรียบร้อย
  2. มีความ มั่นคง แข็งแรง
  3. ให้ประโยชน์ ใช้สอยได้ดี
  4. บำรุง รักษาง่าย

จากคุณลักษณะทั้ง 4 ประการ ดังกล่าว จะเห็นได้ว่า บ้าน ที่ดี อย่างน้อย ควรมีลักษณะ ที่สอดคล้อง กับความต้องการ พื้นฐานของคนทั่วๆ ไป กล่าวคือ สามารถให้ ความสุขและ ความสะดวกสบาย แก่ผู้อยู่อาศัย โดยมิได้ขึ้น กับขนาด ความหรูหรา หรือราคาเท่านั้น เพราะสิ่ง เหล่านี้ไม่อาจ รับประกันได้ว่า จะก่อให้เกิด ความสุขและความพอใจ แก่ผู้อยู่อาศัย ได้เสมอไป และการ ที่คุณลักษณะของบ้านที่ดีทั้ง 4 ประ การนี้จะเกิดขึ้นได้ นั้นย่อมต้อง เริ่มจาก ขั้นตอนการปลูกสร้างบ้าน อย่างมีคุณภาพแล้ว ทำอย่างไรจึง จะสามารถสร้างบ้าน ที่มีคุณภาพ เพื่อให้ได้บ้านที่ดี ตามคุณลักษณะข้างต้นได้ เรามาลองพิจารณา ถึงองค์ประกอบ ที่สำคัญอันจะส่งผลต่อคุณภาพของบ้าน ในหัวข้อต่อไป

องค์ประกอบที่มีผลต่อคุณภาพของบ้าน

คุณภาพ ของบ้านจะต้อง เกิดจาก องค์ประกอบที่สำคัญ 4 ประการดังนี้
         1. การออกแบบ
         2. การเลือก ใช้วัสดุ
         3. ขั้นตอน และกรรมวิธี การปลูกสร้าง
         4. ฝีมือช่าง
         องค์ประกอบทั้ง 4 ประการนี้มีผลต่อคุณภาพของบ้านอย่างไรจะขออธิบายโดยสังเขปตามลำดับดังต่อไปนี้

การออกแบบ

การออกแบบ เป็นจุดเริ่มต้น และเป็นหัวใจสำคัญ ในการสร้างบ้าน เพราะแบบบ้าน จะเป็นสิ่ง ที่ระบุ ถึงรูปร่างหน้าตา และขนาด
 ของบ้าน โครงสร้างตั้งแต่ การลงเสาเข็ม รวมทั้งการวาง เสาและคาน และวัสดุ ที่จะนำมาใช้ การสร้างบ้านจะต้องยึดถือข้อกำหนดและรายละเอียดต่างๆ ที่ปรากฎในแบบเป็นพื้นฐาน ทั้งใน ด้านของรูปแบบ โครงสร้าง และความแข็งแรง จึงควรมีการศึกษา แบบบ้านให้รอบคอบก่อนการสร้างบ้าน หรืออย่างน้อยก็ควรจะใช้แบบบ้านของผู้ออกแบบที่ผลงานมีมาตรฐานและได้รับความเชื่อถือในการสร้างบ้านมาก่อน

การเลือกใช้วัสด

วัสดุ ที่ใช้ในการสร้างบ้าน นับว่ามีความสำคัญ ต่อตัวบ้าน การเลือก ใช้วัสดุ ที่มีคุณภาพ ย่อมส่งผลให้ตัว บ้านนั้น มีความมั่นคงแข็งแรง และมีอายุการ ใช้งานที่ยาวนาน ไม่ต้องซ่อมแซมกับบ่อยๆเพราะ จะช่วยให้บ้าน ให้ประโยชน์ใช้สอย ได้เต็มที่ ตามความต้องการของผู้อยู่อาศัย อีกทั้งมีอายุการใช้งานที่ยาวนานด้วยขั้นตอน และกรรมวิธี การปลูกสร้าง 

ขั้นตอน การปลูกสร้าง นับเป็นเรื่องที่สำคัญ มองข้ามไม่ได้เลย เพราะคิดว่า ทุกอย่างถ้าทำตามแบบ ก็น่าจะเพียงพอ แล้วอันที่จริงแม้ว่าบ้าน จะออกแบบไว้ดี เพียงใดหรือเลือก ใช้วัสดุ ที่มีคุณภาพดี ขนาดไหนก็ตาม ถ้าขั้นตอน วิธีการปลูกสร้าง ทำได้ไม่ถูกต้องก็อาจจะก่อ ให้เกิดผลเสีย อย่างรุนแรง ต่อบ้านหลังนั้นได้ เช่น กัน ผสมคอนกรีตไม่ถูกส่วน การเชื่อมรอยต่อ ของเหล็กโครงหลังคา ไม่แน่นหนา การให้พื้น รับน้ำหนัก ขณะที่คอนกรีต ที่ใช้เทพื้นยังแข็งตัวไม่เต็มที่ การทาสีโดย ไม่ทำความสะอาดพื้นผิวเสียก่อน ฯลฯ เหล่านี้ล้วนมีผลต่อคุณภาพ ของบ้านทั้งสิ้นทั้งในแง่ของการใช้งาน และความสวยงาม

ฝืมือช่าง

มีมือช่างต้องผู้มีประสบการณ์ ชำนาญการ การก่อสร้าง และผู้รับเหมาก็เช่นกัน บ้านที่ ผู้รับเหมาต้อง ใส่ใจรายละเอียด มีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง การลดปัญหาดังกล่าวก็อาจทำได้โดยการเลือกผู้รับเหมา ที่มีความชำนาญงานและไว้ใจได้ 


 บ้านดีมีดาวน์ จึงตอบโจท์ผู้ที่กำมองหาที่อยูอาศัยที่มีคุณภาพและสิ่งแวดล้อมที่ลงตัว


 โครงการบ้านดีมีดาวน์ สำหรับคนที่มองหา ที่อยู่อาศัย ที่ลงตัวแล้วด้วยคุณภาพของตัวบ้านมีดีไซส์ที่สวย หรู หรา มีสไตล์ ที่เป็นเอกลักษณ์แล้ว และยังได้สัมผัสรายล้อมด้วยธรรมชาติที่ดี ของโครงการแล้ว สามารถตอบ โจทย์กับ คน ทุกเพศทุกวัย ให้สัมผัส ถึงความอบอุ่น มาพร้อมดาวน์สุดพิเศษจากโครง เพื่อลดภาระ การให้เงินก้อน และยังสามารถแบ่งจากเงินก้อน เพื่อได้มีที่อยู่อาศัย ทีดีให้กับชีวิต และยังมีเงินเหลือใช้ในยามฉุกเฉิน นับว่าเป็นโอกาสที่ดีมาก

อ่านบทความที่น่าสนใจถัดไป หมู่บ้าน

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *