รีวิวบ้าน

พฤกษา

พฤกษา

พฤกษา

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2536 โดยคุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภท ทาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยว และอาคารชุด มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 50 ล้านบาท และได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อที่ 27 เมษายน 2548 รีวิวบ้าน

ปัจจุบัน บริษัทฯ พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในต่างจังหวัดที่มีศักยภาพและการเจริญเติบโตสูง รวมถึงในต่างประเทศ โดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์   พันธกิจ ค่านิยม และกลยุทธ์  เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ บริษัทฯ เป็นผู้นำในด้านนวัตกรรมการก่อสร้างที่ใช้ชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปที่ผลิตจากโรงงานพฤกษา พรีคาสท์  (Pruksa Precast Concrete Factory) ที่ทันสมัยในระดับโลก รวมถึงนำนวัตกรรมต่างๆ มาใช้ในการก่อสร้าง เพื่อพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง  ทำให้ได้รับรางวัลการันตีด้านคุณภาพในเวทีระดับโลกมากมาย พร้อมกันนี้ยังดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและโปร่งใส่ คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยมุ่งให้บริษัทฯ เติบโตควบคู่ไปพร้อมกับสังคมได้อย่างยั่งยืน

ประวัติของบริษัทพฤกษา

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด ก่อตั้งในปี 2536 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 50 ล้านบาทเพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งทาวน์เฮาส์บ้านเดี่ยวและอาคารชุดในปี 2548 พฤกษาได้ลงทุนสร้างโรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป (Pruksa Precast Factory) เพื่อเพิ่มมาตรฐานและคุณภาพงานก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้ดียิ่งขึ้นในปลายปี2548 ได้แปรสภาพเป็นบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และนำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใต้สัญลักษณ์ “PS” 

พฤกษาได้ขยายการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปีโดยเน้นการพัฒนาโครงการในทำเลที่มีศักยภาพทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงในต่างจังหวัดที่มีศักยภาพอาทิ ชลบุรี อยุธยา ภูเก็ต และขอนแก่นในการบริหารและการดำเนินการทุกกระบวนการพฤกษาได้นำนวัตกรรมที่ทันสมัยต่างๆมาใช้อาทิ Pruksa Precast เทคโนโลยีการก่อสร้างที่ทันสมัยจากยุโรปมาพัฒนาใช้ในการก่อสร้างและมีการพัฒนาแบรนด์ต่างๆมากมายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มทุกสไตล์และเพื่อให้บริษัทฯมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องตามวิสัยทัศน์ จึงได้ขยายการลงทุนธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไปยังต่างประเทศอาทิอินเดียเวียดนามและสาธารณรัฐมัลดีฟส์

บริษัทฯให้ความสำคัญในด้านการปรับปรุงคุณภาพและการบริการให้ดียิ่งขึ้นจึงได้มีการนำระบบบริหารจัดการและเทคโนโลยีชั้นนำที่ทันสมัยมาปรับใช้ในบริษัทฯตลอดระยะเวลาที่ผ่านมารวมถึงการตระหนักยิ่งในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ในวิสัยทัศน์และเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญที่บริษัทฯ ดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปีแม้ยามเศรษฐกิจตกต่ำส่งผลให้บริษัทฯได้รับการยอมรับจากลูกค้ามีผลการดำเนินงานที่ดีมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปีที่ผ่านมาโดย ณ 30 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน ทุนจดทะเบียน 2,250.81 ล้านบาท

วิสัยทัศน์ของบริษัทพฤกษา

“พฤกษามุ่งมั่นที่จะเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในใจลูกค้า ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัย และก้าวขึ้นเป็น 1 ใน 10 แบรนด์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของทวีปเอเชีย ด้วยการสรรค์สร้างที่อยู่อาศัย ที่มีคุณค่า เพื่อทุกครอบครัวได้สัมผัสความสุข ความอบอุ่น และชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆวัน”

ค่านิยม

มุ่งมั่นเพื่อลูกค้า : มุ่งมั่น ค้นหา และเข้าใจ เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้าด้วยบ้านที่มีคุณค่าและบริการที่ประทับใจ

สร้างนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ : คิดสรรค์สร้างนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์สินค้าและบริการชั้นยอดที่เหนือความคาดหมาย และประทับใจลูกค้า

ร่วมมือร่วมใจทำงานเป็นทีม : ร่วมมือร่วมใจทำงานเป็นทีม เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อให้เกิดผลงานประทับใจลูกค้า

มีวินัยปฏิบัติงาน : มีวินัยในการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จทันเวลาตรงตามแผนงานด้วยผลงานที่มีคุณภาพ

ยึดมั่นจริยธรรม : ใจเราคิด เราพูด เรากระทำ เพื่อประโยชน์ลูกค้า เป็นธรรมและเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

บ้านที่ก่อสร้างด้วยเทคโนโลยี Pruksa Precast มีข้อดีหลายประการ ดังนี้

มั่นใจในคุณภาพการก่อสร้าง : เพราะผลิตสำเร็จจากโรงงานที่ทันสมัยที่สุด ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ทุกขั้นตอนผ่านการควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จึงมั่นใจในคุณภาพที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกชิ้น

แข็งแรง ทนทาน : ผนังบ้านเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กทุกชิ้นจึงมีความคงทนแข็งแรงกว่าการก่อสร้างแบบผนังก่ออิฐทั่วไปหลายเท่า หมดปัญหาการแตกร้าวจากการฉาบ

เรียบสวย เนี้ยบกว่า : ทุกชิ้นผ่านระบบควบคุมคุณภาพที่สม่ำเสมอ และขัดผิวจนเรียบจึงได้ระดับเท่ากัน สามารถทาสีหรือตกแต่งด้วยวอลล์เปเปอร์ได้ทันที ไม่มีปัญหาผนังเป็นคลื่นเหมือนการก่ออิฐฉาบปูนทั่วไป

ช่วยเพิ่มพื้นที่ใช้สอยมากกว่า : ก่อสร้างโดยใช้ผนังคอนกรีตสำเร็จรูปที่แข็งแรงเป็นตัวรับน้ำหนักของบ้าน ไม่ต้องใช้เสาและคาน ทำให้บ้านมีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้น และสามารถออกแบบและตกแต่งภายในได้สวยงามลงตัวกว่า

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : เนื่องด้วยมีการผลิตแผ่นชิ้นงานคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปมาจากโรงงาน Pruksa Precast   และมีการขนส่งแผ่นมาติดตั้งที่โครงการก่อสร้าง ทำให้ลดปัญหาขยะที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม รวมทั้งลดมลภาวะทางเสียง ฝุ่น และปัญหาการจราจรในสถานที่ก่อสร้าง

สุดยอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดระดับโลก 

พฤกษา เรียลเอสเตท  นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยระดับโลกจากประเทศเยอรมนีมาใช้ในโรงงานผลิตแผ่นพรีคาสท์เป็นรายแรกในเมืองไทย ปัจจุบันมีโรงงานทั้งหมด 7 โรง โรงที่ 1-5 ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 190 ไร่ ใน อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ประกอบด้วย โรงที่ 1 ผลิตผนังคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป, โรงที่ 2 ผลิตห้องน้ำสำเร็จรูป, โรงที่ 3 ผลิตพื้นและคานคอนกรีตเสริมเหล็ก สำเร็จรูป, โรงที่ 4 ผลิตชิ้นงานที่มีรูปร่างพิเศษ สำหรับบ้าน คอนโดมิเนียม และรั้วหลังบ้านคอนกรีตสำเร็จรูป และโรงที่ 5 ผลิตผนังคอนกรีตเสริม เหล็กสำเร็จรูป

  โรงที่ 6 – 7 ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 130 ไร่ ที่ นวนคร จ.ปทุมธานี ด้วยงบลงทุนประมาณ 2,300 ล้านบาท เพื่อผลิตผนังคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป มีกำลังการผลิตบ้าน ประมาณ 480 หลังต่อเดือน

เมื่อรวมกับโรงงานเดิมทั้ง 5 แห่ง ซึ่งมีกำลังผลิต 640 หลังต่อเดือน ทำให้มีกำลังการผลิตบ้านรวมสูงถึง 1,120 หลังต่อเดือน สอดคล้องกับแผนการเปิดโครงการใหม่ และแผนการส่งมอบบ้านให้กับลูกค้าที่เพิ่มสูงขึ้นในแต่ละปี

โรงงานแห่งใหม่นี้นับเป็นโรงงานพรีคาสท์ที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ใช้ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ในการผลิต ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ทุกขั้นตอน อาทิ การประกอบแบบข้างและช่องเปิดโดยหุ่นยนต์ ผลิตตะแกรงเหล็กอัตโนมัติ พร้อมระบบจัดเก็บและนำไปวางที่โต๊ะหล่อแบบอัตโนมัติ เทคอนกรีตและขัดแต่ง ผิวหน้าด้วยระบบอัตโนมัติ ถอดแบบข้างด้วยหุ่นยนต์ และจัดเก็บชิ้นงาน ด้วยระบบอัตโนมัติ  นอกจากความทันสมัยแล้ว โรงงานแห่งนี้ยังเป็นโรงงานพรีคาสท์แห่งแรกของไทยที่เป็น Green Factory โดยใช้ระบบ Concrete Recycling เพื่อนำน้ำทิ้ง และเศษคอนกรีตกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตอีกครั้ง ทำให้ไม่มีเศษวัสดุเหลือทิ้ง รวมทั้งใช้โรงผสมคอนกรีตระบบปิดและใช้ระบบ Dust Collector ช่วยลดฝุ่นจากการผลิต นอกจากนี้ เครื่องเขย่าคอนกรีตยังใช้ระบบ Shaking System ที่ช่วยลดมลพิษทางเสียง 

นวัตกรรมก่อสร้างระบบอุตสาหกรรมคุณภาพ

พฤกษา เรียลเอสเตท ได้คิดค้น “นวัตกรรมก่อสร้างระบบอุตสาหกรรมคุณภาพ” หรือ “Pruksa Real Estate Manufacturing (Pruksa REM)” เป็นระบบการก่อสร้างที่พฤกษา ประยุกต์จากแนวคิดกระบวนการผลิตแบบอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการก่อสร้าง สร้างคุณภาพมาตรฐาน ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน ทำให้ร่นระยะเวลา หลักการก่อสร้างของ “นวัตกรรมก่อสร้างบ้านคุณภาพระบบอุตสาหกรรมคุณภาพ” : Pruksa REM” คือ การสร้างบ้านอย่างเป็นระบบขั้นตอนที่ชัดเจน หรือ Work Sequence

ซึ่งการก่อสร้างในแต่ละขั้นตอนจะใช้ช่างที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในงานแต่ละด้าน ทำงานขั้นตอนนั้นซ้ำๆ ในบ้านแต่ละหลัง โดยใช้เวลาขั้นตอนละ 3 วัน  ทำให้บ้านที่ก่อสร้างด้วยนวัตกรรม นี้มีคุณภาพสูงกว่าการก่อสร้างทั่วไป โดยบริษัทฯ เริ่มใช้ “นวัตกรรมก่อสร้างบ้านคุณภาพระบบอุตสาหกรรมคุณภาพ : Pruksa REM” ในโครงการบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์ และประสบความสำเร็จ ทำให้ลูกค้าได้รับมอบบ้านที่มีคุณภาพดีขึ้น และใช้เวลาในการก่อสร้างน้อยลง จึงนำนวัตกรรมนี้ มาต่อยอดใช้กับ โครงการคอนโดมิเนียมแบบไม่เกิน 8 ชั้น (Low Rise) และ แนวสูง (High Rise) ตามลำดับ

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *